• ZOZ MSWiA im. sierż. Grzegorza Załogi w Katowicach
 • Szpital im. prof. Emila Michałowskiego w Katowicach
 • Szpital im. prof. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
 • Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
 • Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. R. Weigla w Blachowni
 • Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
 • Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. J. Ziętka w Ustroniu
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
ZOZ MSWiA im. sierż. Grzegorza Załogi w Katowicach

Dyrektor:
dr n. med. Henryk Szczerba

Sekretariat:
tel. 032 782 73 05
fax: 032 782 73 00

www.zozmswia.internetdsl.pl

Adres:
ul. Głowackiego 10, Katowice

Centrala:
tel. 032 782 72 00

Konsultant ds. kombatantów:
Anna Wraniec
tel. 032 782 73 38
e-mail: aniawraniec@interia.pl


1. Oddziały szpitalne:
 1. Oddział Chirurgii Krótkoterminowej i Dermatologicznej
 2. Oddział Chirurgii Ogólnej
 3. Oddział Laryngologiczny
 4. Blok operacyjny
 5. Oddział Ginekologiczny
 6. Oddział Chorób Wewnętrznych
 7. Oddział Neurologii
 8. Dzienny Oddział Psychoterapii
 9. Oddział Leczenia Nerwic
 10. Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ
 11. Izba Przyjęć (z poradami) i Zespołami Wyjazdowo-Wypadkowymi "W"

2. Poradnia Lekarza Rodzinnego (POZ)

3. Poradnie Specjalistyczne:
 1. ginekologiczna
 2. neurologiczna
 3. kardiologiczna
 4. dermatologiczna
 5. okulistyczna
 6. laryngologiczna
 7. diabetologiczna
 8. chirurgiczna
 9. nefrologiczna
 10. chorób tarczycy
 11. reumatologiczna
 12. pulmunologiczna
 13. stomatologiczna
 14. zdrowia psychicznego
 15. gastrologiczna
 16. chorób sutka
 17. ortopedyczna
 18. chirurgiczno-dermatologiczna

4. Laboratorium

5. Zakład Rehabilitacji

6. Zakład Diagnostyki Obrazowej
 1. Tomografia Komputerowa
 2. RTG
 3. USGPrzychodnia MSWiA w Częstochowie
ul. Kopernika 38, Częstochowa

Telefon: 034 324 34 91


1. Oddziały szpitalne:
 1. Oddział Chorób Wewnętrznych

2. Poradnia Lekarza Rodzinnego (POZ)

3. Poradnie Specjalistyczne:
 1. zdrowia psychicznego
 2. otolaryngologiczna
 3. kardiologiczna
 4. chirurgii ogólnej
 5. neurologiczna
 6. okulistyczna
 7. ginekologiczno-położnicza

4. Laboratorium
Przychodnia MSWiA w Bielsku-Białej
ul. Jutrzenki 24, Bielsko-Biała

Telefon: 033 497 70 00


1. Poradnia Lekarza Rodzinnego (POZ)

2. Poradnie Specjalistyczne:
 1. neurologiczna
 2. laryngologiczna
 3. zdrowia psychicznego
 4. chirurgii ogólnej
 5. ginekologiczna


do góry
Szpital im. prof. Emila Michałowskiego w Katowicach

Dyrektor:
dr n. med. Wiesław Duda

Sekretariat:
tel. 032 251 88 61, wewn. 255, 256
fax: 032 251 88 61, wewn. 248

www.urologia.katowice.pl

Adres:
ul. Strzelecka 9, Katowice

Centrala:
tel. 032 251 88 61

Konsultant ds. kombatantów:
Dorota Kaszczyszyn
tel. 032 251 88 61, wewn. 220
1. Oddział Urologiczny

2. Poradnia urologicznado góry
Szpital im. prof. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

Dyrektor:
lek. med. Włodzimierz Migacz

Sekretariat:
tel. 032 205 08 46
fax: 032 251 45 33

www.szpital.net.pl


ZESPÓŁ nr 1
ul. Raciborska 26, Katowice

Centrala:
tel. 032 251 52 31

Koordynator ds. kombatantów:
lek. med. Zbigniew Wiąk1. Oddziały szpitalne:
 1. Oddział Chorób Wewnętrznych I
 2. Oddział Radioterapii
 3. Oddział Dermatologiczny
 4. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
 5. Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc I
 6. Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc II
 7. Oddział Onkologiczny

2. Poradnia Lekarza Rodzinnego (POZ)

3. Poradnie Specjalistyczne:
 1. gruźlicy i chorób płuc
 2. chirurgii urazowo-ortopedycznej
 3. onkologiczna
 4. ginekologiczno-położnicza
 5. neurologiczna
 6. dermatologiczna
 7. leczenia bólu
 8. diabetologiczna
 9. chirurgii ogólnej
 10. otolaryngologiczna
 11. gastroenterologiczna
 12. antynikotynowa
 13. profilaktyki chorób piersi

4. Laboratorium

5. Zakład Radioterapii
ZESPÓŁ nr 2
ul. Józefowska 119, Katowice

Centrala:
tel. 032 258 24 50

Koordynator ds. kombatantów:
lek. med. Mirosław Urbański
1. Oddziały szpitalne:
 1. Oddział dla Przewlekle Chorych
 2. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 3. Oddział Chorób Metabolicznych
 4. Blok Operacyjny

2. Poradnie Specjalistyczne:
 1. chirurgii ogólnej

3. Laboratoriumdo góry
Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach

Dyrektor:
mgr Lidia Kwiecińska

Sekretariat:
tel. 032 252 31 15
fax: 032 353 07 74

Adres:
ul. Panewnicka 65, Katowice

Centrala:
tel. 032 252 31 21

Konsultant ds. kombatantów:
Anna Górak
tel. 032 252 31 15
e-mail: osk_katowice@op.pl


1. Oddziały szpitalne:
 1. Oddział Wewnętrzny
 2. Oddział Chirurgii Ogólnej
 3. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
 4. Oddział Okulistyczny
 5. Oddział Neurologiczny
 6. Blok Operacyjny
 7. Izba Przyjęć

2. Pracownie:
 1. Pracownia EEG
 2. Pracownia EKG
 3. Pracownia EMG
 4. Pracownia endoskopowa
 5. Pracownia histopatologiczna
 6. Pracownia optycznej tomografii koherentnej OCT
 7. Pracownia angiografii oka
 8. Pracownia ultrasonografii okulistycznej
 9. Pracownia schorzeń rogówki
 10. Pracownia elektrofizjologii narządu wzroku
 11. Pracownia doboru pomocy optycznej dla słabowidzących
 12. Pracownia laserowa

3. Poradnia Lekarza Rodzinnego (POZ)

4. Poradnie Specjalistyczne:
 1. gastroenterologiczna
 2. neurologiczna
 3. ginekologiczno-położnicza
 4. profilaktyki chorób piersi
 5. chirurgii ogólnej
 6. urazowo-ortopedyczna
 7. okulistyczna
 8. jasrowa??????? jaskrowa
 9. leczenia zeza
 10. otolaryngologiczna

5. Ambulatorium Ogólne i Ambulatoria Chirurgiczne

6. Diagnostyka Laboratoryjna

7. Diagnostyka Obrazowa

8. Dział Anestezjologii

9. Dział Rehabilitacjido góry
Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. R. Weigla w Blachowni

Dyrektor:
lek. med. Andrzej Mierzwa

Sekretariat:
tel. 034 327 02 09
fax: 034 327 06 57

www.zozblachownia.pl

Adres:
ul. Sosnowa 12a, Blachownia

Centrala:
tel. 034 327 03 10, 034 327 03 64

Koordynator ds. kombatantów:
dr n. med. Bernard Rajczyk - Z-ca Dyrektora
Konsultant:
Kinga Cierpiał
tel. 034 327 06 50, wewn. 260
1. Oddziały szpitalne:
 1. Oddział Chorób Wewnętrznych
 2. Oddział Chirurgii Ogólnej
 3. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 4. Oddział Intensywnej Terapii
 5. Oddział Ginekologiczny

2. Poradnie Specjalistyczne:
 1. chirurgii ogólnej
 2. chirurgii urazowo-ortopedycznej
 3. chorób tarczycy
 4. rehabilitacyjna
 5. chorób gruczołu sutkowegodo góry
Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

Dyrektor:
lek. med. Mariusz Nowak

Biuro Dyrektora:
tel. 032 735 76 00
fax: 032 228 82 20

www.clo.com.pl

Adres:
ul. Jana Pawła II 2, Siemianowice Śląskie

Centrala:
tel. 032 229 20 00

Konsultant ds. kombatantów:
Irena Niewidok
tel. 032 735 76 10
1. Oddziały szpitalne:
 1. Oddział Intensywnej Opieki Medycznej
 2. Oddział Chirurgii Plastycznej
  • leczenie oparzeń
  • chirurgia plastyczna i rekonstrukcja
 3. Oddział Rehabilitacji
 4. Izba Przyjęć

2. Poradnie Specjalistyczne:
 1. chirurgii plastycznej
 2. leczenia oparzeń

3. Ośrodek Hiperbarii Tlenowejdo góry
Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. J. Ziętka w Ustroniu

Dyrektor:
dr n. med. Ryszard Wąsik

Sekretariat:
tel. 033 854 32 00
fax: 033 854 35 99

www.szpital-reumatologiczny.ustron.pl

Adres:
ul. Szpitalna 11, Ustroń

Centrala:
tel. 033 854 26 40

Konsultant ds. kombatantów:
Sabina Czyż
tel. 033 854 26 40, wewn. 208
e-mail: informatyka@reumatologiczny.pl
1. Oddziały szpitalne:
 1. Oddział Reumatologiczny II
 2. Oddział Reumatologiczny III
 3. Oddział Reumatologiczny V
 4. Oddział Reumatologiczny VI
 5. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 6. Oddział Rehabilitacyjny

2. Poradnie Specjalistyczne:
 1. reumatologiczna
 2. chirurgii urazowo-ortopedycznej

3. Laboratorium

4. Pracownia RTG

do góry
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

Dyrektor:
Bolesław Gębarski

Sekretariat:
tel. 032 429 12 51
fax: 032 422 82 72

www.szpital.rybnik.pl

Adres:
ul. Energetyków 46, Rybnik

Centrala:
tel. 032 429 10 00

Koordynator ds. kombatantów:
dr n. med. Krzysztof Świderski
tel. 032 429 26 10
1. Oddziały szpitalne:
 1. Oddział Wewnętrzny I
 2. Oddział Wewnętrzny II z Pododdziałem Endokrynologii i Diabetologii
 3. Oddział Chirurgii Ogólnej
 4. Oddział Laryngologii
 5. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 6. Oddział Okulistyczny
 7. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
 8. Oddział Intensywnej Terapii
 9. Oddział Dermatologii
 10. Oddział Onkologiczny
 11. Oddział Rehabilitacyjny
 12. Oddział Urologiczny
 13. Oddział dla Przewlekle Chorych
 14. Oddział Neurologiczny
 15. Oddział Kardiologiczny
 16. Stacja Dializ

2. Zakład Diagnostyki Obrazowej

3. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

4. Poradnie Specjalistyczne:
 1. chirurgii urazowo-ortopedycznej
 2. chirurgii ogólnej
 3. chirurgii naczyń
 4. gastroenterologiczna
 5. laryngologiczna
 6. kardiologiczna
 7. hepatologiczna
 8. onkologiczna
 9. okulistyczna


do góry